KR | Klankbordgroep Rijonderwijs
Van rijscholenbranche naar rijonderwijssector

 

KR | Klankbordgroep Rijonderwijs omschrijft de referentiearchitectuur voor het domein van het autorijonderwijs. Informatie over KR staat op deze website en is toegankelijk via 4 ingangen:

 

  1. De KR Bibliotheek biedt inzicht in hoe de informatievoorziening in het rijonderwijsdomein is georganiseerd;
  2. Werken met KR omvat hulpmiddelen voor het toepassen van het autorijonderwijs;
  3. Samenwerken met/aan KR beschrijft hoe partijen uit het rijonderwijsdomein bij kunnen dragen aan de (door)ontwikkeling van “vision zero” in Nederland;
  4. “Over” biedt achtergrondinformatie over KR.

 
 
Elke bezoeker van deze website wordt geacht kennis te nemen van de gebruiksvoorwaarden van Dutch Lapétus. Het raadplegen van deze website betekent dat de bezoeker deze gebruiksvoorwaarden begrijpt, aanvaardt en erdoor gebonden is.